TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM VNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM VNG

Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất phần mềm VNG thuộc sở hữu của VNG Corporation, nằm ở Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 với quy mô gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn: Block 1: 15.829 m2, Block 2: 14.971 m2

Employer: Công ty CP VNG

Type: Dân dụng cao tầng

Scope of work: Gói thầu TP.07 thi công chính

Progress : Completed

Year: 2018

Project scale: 3 tầng, tổng diện tích sàn: Block 1: 15.829 m2, Block 2: 14.971 m2

Location: Lô Z03b-04 và Lô Z.05-06-07 trong khu công nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

By location: Ho Chi Minh City

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Address: Floors 2-3-4, AP Tower, 518B Dien Bien Phu
Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 6281 8866 - (028) 6281 8118
Email: pda@anphong.vn
Website: www.anphong.vn

CONTACT