KHO LẠNH LOTTE

KHO LẠNH LOTTE

Kho lạnh Lotte có tổng diện tích: 4ha, 10 phòng với diện tích và nhiệt độ khác nhau tùy vào nhu cầu của từng khách hàng

Employer: Công ty TNHH Lotte - Sea Logistics

Type: Công nghiệp hạ tầng

Scope of work: Xây lắp

Progress : Completed

Year: 2009

Location: KCN Long Hậu, Tỉnh Long An

By location: Ho Chi Minh City

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Address: Floors 2-3-4, AP Tower, 518B Dien Bien Phu
Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 6281 8866 - (028) 6281 8118
Email: pda@anphong.vn
Website: www.anphong.vn

CONTACT