CẦU CỬA ĐẠI VÀ TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN (129) QUẢNG NAM

CẦU CỬA ĐẠI VÀ TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN (129) QUẢNG NAM

Cầu Cửa Đại dài gần 1.500 mét bắc qua sông Thu Bồn, nối thành phố Hội An với huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam.

Employer: Eastern Saigon Logistics JSC

Type: Công nghiệp hạ tầng

Scope of work: Bridge and road construction

Progress : Completed

Year: 2016

Location: Quang Nam Province

By location: Other provinces

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Address: Floors 2-3-4, AP Tower, 518B Dien Bien Phu
Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 6281 8866 - (028) 6281 8118
Email: pda@anphong.vn
Website: www.anphong.vn

CONTACT