Banner Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam

Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam

 • By year: 2016
 • Project category: Infrastructure
 • By location: Others
Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam
Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam

Project details

Cầu Cửa Đại dài gần 1.500 mét bắc qua sông Thu Bồn, nối thành phố Hội An với huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam.

 
Location Quang Nam Province
Scope of work Bridge and road construction
Employer Eastern Saigon Logistics JSC.

Other projects

 • SARIMI – SALA CITY
  SARIMI – SALA CITY
 • Nhà xưởng Tribeco Kinh Đô miền Bắc
  Nhà xưởng Tribeco Kinh Đô miền Bắc
 • Kho lạnh LOTTE
  Kho lạnh LOTTE
 • Park IX Office Building
  Park IX Office Building
 • Hai Nam Factory
  Hai Nam Factory
 • Khu phức hợp Saigon Pearl (Giai đoạn 3A)
  Khu phức hợp Saigon Pearl (Giai đoạn 3A)
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second