An Phong Equipment

Nhà xưởng Tribeco Kinh Đô miền Bắc

 • By year: 2007
 • Project category: Industry / Factory
 • By location: Others
Nhà xưởng Tribeco Kinh Đô miền Bắc
Nhà xưởng Tribeco Kinh Đô miền Bắc

Project details

Kinh Đô được thành lập từ năm 1993, trải qua 17 năm hình thành và phát triển, đến nay Kinh Đô đã trở thành một hệ thống các công ty trong ngành thực phẩm gồm: bánh kẹo, nước giải khát, kem và các sản phẩm từ sữa.
Scope of work Structure works
Employer Tribeco Kinh Do Group
Project scale 1 office, 1 factory, 31.000m2

Other projects

 • VNG Data Center
  VNG Data Center
 • The Sun
  The Sun
 • SARIMI – SALA CITY
  SARIMI – SALA CITY
 • Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam
  Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam
 • Park IX Office Building
  Park IX Office Building
 • Khu phức hợp Saigon Pearl (Giai đoạn 3A)
  Khu phức hợp Saigon Pearl (Giai đoạn 3A)
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second