An Phong Equipment

Kho lạnh LOTTE

 • By year: 2009
 • Project category: Industry / Factory
 • By location: Ho Chi Minh City
Kho lạnh LOTTE
Kho lạnh LOTTE

Project details

Kho lạnh Lotte có tổng diện tích: 4ha, 10 phòng với diện tích và nhiệt độ khác nhau tùy vào nhu cầu của từng khách hàng
Địa điểm KCN Long Hậu, Tỉnh Long An
Phạm vi công việc Xây lắp
Chủ đầu tư Công ty TNHH Lotte - Sea Logistics

Other projects

 • VNG Data Center
  VNG Data Center
 • The Sun
  The Sun
 • SARIMI – SALA CITY
  SARIMI – SALA CITY
 • Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam
  Cầu cửa đại và tuyến đường ven biển (129) Quảng Nam
 • Park IX Office Building
  Park IX Office Building
 • Khu phức hợp Saigon Pearl (Giai đoạn 3A)
  Khu phức hợp Saigon Pearl (Giai đoạn 3A)
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second